Firma TEREX oferuje również zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych oraz żelbetowych poprzez malowanie farbami pęczniejącymi. Jest to alternatywna metoda do natrysku mieszanek cementowo – celulozowych, która opłaca się przy zabezpieczeniach konstrukcji do R60.

Farby pęczniejące są izolacją ogniochronną, która może nadawać elementom stalowym odporność ogniową do R 60. Ich działanie opiera na wzroście objętości powłoki pod wpływem temperatury. Niska przenikliwość cieplna oraz zmiana objętości, powoduje podwyższenie się współczynnika masywności elementu zabezpieczonego, a powłoka tworzy wymaganą odporność ogniową konstrukcji.

Podstawowymi zaletami farb pęczniejących są:

  • łatwość pokrywania elementów, które potrafią być trudno dostępne i mieć różne kształty;
  • możliwość wyboru kolorów;
  • niskie koszty inwestycji;
  • szybkość wykonywania inwestycji.

Jesteśmy autoryzowanym wykonawcą firm MERCOR S.A. oraz PROMAT TOP Sp. z o.o.