Profesjonalne rozwiązania natryskowe na bazie wełny mineralnej.

Docieplenia

Witamy na stronie TEREX.PL

Docieplenia po przez wdmuchiwanie

(blow-in)

 

Ocieplanie budynków metodą nadmuchu (blow-in) polega na wdmuchiwaniu w przestrzenie zamknięte i trudno dostępne luźnych materiałów izolacyjnych takich jak wełny mineralne, drzewne, materiały celulozowe. Docieplenie poprzez wdmuch jest metodą szybką i tanią.

Przez połacie dachowe ucieka nawet do 40% ciepła w całym budynku, więc docieplenie nieocieplonych lub źle ocieplonych powierzchni powoduje bardzo szybki wzrost temperatury w pomieszczeniach leżących bezpośrednio pod docieplonymi miejscamii. Prace związane z tą metodą nie są uciążliwe dla użytkowników budynku. Praktycznie każde warunki pogodowe są odpowiednie do wykonywania tego typu prac. Na szybkość prowadzonych prac ma wpływ ilość prac przygotowawczych, konstrukcja budynku, wydajność maszyny.

Metodą tą możemy ocieplać:

 • Strychy nieużytkowe,
 • Stropodachy wentylowane,
 • Ściany szczelinowe z pustką powietrzną,
 • Domy szkieletowe,
 • Podłogi na legarach,
 • Skosy dachowe.

Metoda służy również do wygłuszenia wełną ścian z płyt gipsowo – kartonowych, obszarów nad sufitami podwieszanymi i innych przestrzeni zamkniętych.

Dlaczego granulaty izoalcyjne, a nie maty czy płyty izolacyjne ?
 • Kilkukrotnie razy szybsze wykonywanie prac związanych z położeniem izolacji, ocieplenie domu o powierzchni ok. 100m metodą wdmuchiwania trwa około 2-3 godzin. Wykładanie płytami lub matami zajmuje kilka dni,
 • Koszty związane z metodą wdmuchiwania są znacznie tańsze od położenia mat,
 • Już milimetrowa szczelina pomiędzy matami powoduje 4 krotne zwięszenie strat ciepła, szczeliny pomiędzy matami to bardzo częsty problem. Wypełnienie granulatem izolacyjnym przestrzeni gwarantuje brak jakichkolwiek przestrzeni nie ocieplonych.
Dlaczego wełna, a nie pianka PUR ?
 • Pianka PUR jest palna!!! Wełna posiada klasy niepalności A1 czyli najwyższe normy przeciwpożarowe,
 • Piana PUR potrafi pękać pod wpływem pracującej konstrukcji dachu, co znacznie obniża jej wartość izloacyjną.

Stropodachy wentylowane

 Nieocieplone lub źle ocieplone stropodachy wentylowane mogą przyczyniać się do utraty od 20% do nawet 40% ciepła w całym budynku. A ponad to potrafią generować szereg strat takich jak:

 • Duża uciążliwość dla mieszkańców najwyższych pięter w gorące dni,
 • Niewystarczająca ochrona akustyczna,
 • Zwiększone koszty remontów ze wględu na pękające konstrukcje wynikające ze zmiany temperatur,
 • Nadmierne zużycie energii na źle ocieplony budynek to zwiększone wydzielanie gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie środowiska,
 • Bardzo duże straty ekonomiczne, ze wględu na koszty ponoszone przez użytkowników ogrzewania takich budynków,
 • Brak komfortu mieszkańców ze względu na niedogrzanie mieszkania.

Ściany szczelinowe z pustką powietrzną

Ściany szczelinowe to rozwiązanie spotykane bardzo często w domach o starszej konstrukcji. By taka ściana miała lepszy opór cieplny, a za tem była cieplejsza, powinno się wypełnić szczelinę pomiędzy murami izolacją, która zatrzyma cenną energię. Wykorzystuje się do tego granulaty izolacyjne takie jak wełny szklane, wełny kamienne, styropian, które można wdmuchać za pomocą specjalistycznego agregatu do wdmuchiwania przez wywiercone w tym celu otwory. Materiały izolacyjne powinny mieć odpowiednie badania do tego typu prac.

Domy szkieletowe

Ze względu na wzrost popularności budownictwa szkieletowego w Polsce i za granicą, wzrasta zainteresowanie ocieplaniem tego typu budynków. Użytkownikom tychże zabudowań oferujemy tak samo jak w przypadku domów murowanych docieplenia przestrzeni nie użytkowych, ocieplenia skosów dachowych, docieplenia podłóg nad legarami plus ocieplenia scian poprzez wdmuch w puste przestrzenie materiałów izolacyjnych.

Podłogi na legarach

Podłoga na legarach powinna mieć dobrze wykonaną izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową. Jest to niezwykle istotne dla jakości i komfortu życia w takim budynku. Wiele domów ma możliwość ocieplenia podłóg na legarach.

Skosy dachowe

Zimne poddasze to niestety częsta zmora w domach jednorodzinnych. Dobre ocieplenie skosów dachowych to gwarancja oszczędności i użytkowania pomieszczeń. Metoda układania płyt z materiałów izolacyjnych często nie sprawdza się ze wględu na tworzenie się szczelin pomiędzy nimi. Już drobne nieszczelności czy ubytki w warstwie izolacyjnej w skosach dachowych generują kilkukrotne zwiększenie strat energii.

Wdmuchiwanie pod ciśnieniem granulatów z wełen czy styropianu zapewnia gwarancję, że skosy zostały dobrze wypełnione bez żadnych ubytków czy szczelin, które niwelują oszczędności na ogrzewaniu i komfort użytkowania.

Firma TEREX ociepliła ponad 1.000.000 m² metodą wdmuchu co pozwoliło na zdobycie dużego doświadczenia i umiejętności wykonywania tego typu prac.

Posiadamy autoryzacje oraz umowy handlowe ze wszystkimi dużymi producentami materiałów izolacyjnych takimi jak: PAROC, URSA, ISOVER, ROCKWOOL, KNAUF.